The Thereof Contacting Reverie - Mule Train

Märkning av priser

Posted Jan. 16, 2014, 3:40 p.m. By usathane Tags: Prismärkning

Prismärkning är något som är otroligt viktigt. När man sätter priser på en vara så måste man tänka taktiskt. Man måste till exempel tänka på vart valutan ligger i värde just nu och sedan tänka på vad folk skulle vara villiga att betala för varan samt hur mycket man tjänar på det. Man vill ju självklart tjäna så mycket som möjligt på det, och då gäller det verkligen att sätta rätt pris. Sen kanske man får anpassa sig med tiden och ändra priser efter kunders behov. Så det är klurigt det här!